Wzory pism

Start
Ciekawostki
Jak szukać pracę
Oferta Pracodawcy
Oferta Pracownika
Rozmowa kwalifikacyjna
Szukam Pracy
Wzory pism
Zatrudnię
Aforyzmy

Super Jeansy

Spis treści
  1. Podanie o pracę
  2. List motywacyjny
  3. CV

Podanie o pracę

Miejscowość, dnia................

Imię i Nazwisko
Ulica, nr domu/nr mieszkania
Miejscowość, Poczta
Telefon

Nazwa firmy
Adres firmy

PODANIE O PRACĘ

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Państwa firmie na stanowisko................ .

Posiadam następujące kwalifikacje.....................(ukończona szkoła, dyplomy, kursy, języki obce itp.).

Dotychczas byłem zatrudniony/a.......................................
w charakterze..................... .

................................
podpis

Uwaga! Wszystko piszemy i rozmieszczamy na druku A4, zachowując marginesy z obydwu stron kartki równe. Dokumenty można uatrakcyjnić dodając kolory i różnorodne czcionki. Pomoże to zwrócić uwagę pracodawcy na Twoją ofertę, którą wyłoni spośród kilkuset innych.

List Motywacyjny

Miejscowość, dnia...............

Imię i Nazwisko
Ulica, nr domu/nr mieszkania
Miejscowość, Poczta
Telefon

Nazwa firmy
Adres firmy

LIST MOTYWACYJNY

W odpowiedzi na zawarte w ...................... ogłoszenie
o możliwości podjęcia pracy na stanowisku.................., pragnę poinformować Państwa, że jestem zainteresowany/a daną ofertą.

Posiadam wszystkie umiejętności z zakresu.............. Jest to...................... .Do dodatkowych moich atutów można zaliczyć ........................ Ponadto posiadam................ Kwalifikacje, które zdobyłam/em podczas pracy jako................... w oraz jako......................, później jako osoba współpracująca
w firmie ................................  myślę, że przydadzą się w Państwa firmie  
w dziale.............. Nauczyłam się wówczas.................. oraz.................. Wykształcenie ..............., które posiadam z pewnością spełni wymagane przez Państwa kwalifikacje. Jestem osobą, która..................

Bardzo proszę, o wnikliwe rozpatrzenie mojej kandydatury. Uważam, że ........... i późniejsza współpraca może przynieść obopólne korzyści.

............................
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uwaga! Wszystko piszemy i rozmieszczamy na druku A4.Dokumenty można uatrakcyjnić dodając kolory i różnorodne czcionki. Pomoże to zwrócić uwagę pracodawcy na Twoją ofertę, którą wyłoni spośród kilkuset innych.